BÁO CÁO Hoạt động Dự án “Môi trường học tập chất lượng và an toàn cho trẻ em dân tộc thiểu số” tại huyện Điện Biên Đông (giai đoạn từ tháng 8 đến hết tháng 12 năm 2016)

Thực hiện Kế hoạch số 369/BQLDA-KH, ngày 9/11/2016 của Ban quản lý Dự án “Môi trường học tập chất lượng và an toàn cho trẻ em dân tộc thiểu số” huyện Điện Biên Đông. Ban quản lý Dự án “Môi trường học tập chất lượng và an toàn cho trẻ em dân tộc thiểu số” trường PTDTBT tiểu học Nậm Ngám báo cáo hoạt động giai đoạn từ tháng 03/2018 đến  tháng 4  năm 2018 cụ thể như sau:

A. NHỮNG HOẠT ĐỘNG ĐÃ ĐƯỢC THỰC HIỆN:

I. Tổ chức sinh hoạt các câu lạc bộ của trường:

1. Thành phần:

1.1. Ban giám hiệu nhà trường.

Bà : Đinh Văn Liễu

Ông: Lò Thị Mai.

Bà: Lò Văn Nam.

1.2. Người giám sát: gồm 2 giáo viên.

Bà: Hoàng Thị Biên.

Bà: Quách Thị Thủy.

1.3. Tình Nguyện viên: 4 tình nguyện viên (2 giáo viên, 2 phụ huynh học sinh).

1.4. Phụ huynh: 50 người tham gia của 2 câu lạc bộ  ( Một câu lạc bộ 30, một CLB 20)

2. Thời gian: Từ ngày 06 tháng 3  năm 2018.

3. Địa điểm: Tại 2 câu lạc bộ (Háng Trợ: Nậm Ngám B).

II. Sinh hoạt chuyên môn:

1. Thành phần:

1.1. Ban Giám hiệu nhà trường: gồm 3 người.

1.2. Lên tiết mẫu: Giáo viên trường PTDTBT Tiểu Học Nậm Ngám.

1.3. Người dự: Giáo viên (15 giáo viên).

2. Thời gian:  7 buổi (các buổi chiều Từ Tháng 3 Cho Đến Tháng 4 năm 2018).

3. Địa điểm: Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ngám.

B.THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN, THÁCH THỨC, GIẢI PHÁP:

I. Thuận lợi:

- Được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo các cấp, sự phối hợp chặt chẽ của các ban ngành đoàn thể trên địa bàn. Đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Phòng Giáo dục & Đào tạo Điện Biên Đông, của Ban chỉ đạo Dự Án.

- Các câu lạc bộ sinh hoạt theo đúng kế hoạch, phụ huynh học sinh sôi nổi tham gia đầy đủ các buổi sinh hoạt câu lạc bộ.

- Các buổi sinh hoạt chuyên môn, sinh hoạt câu lạc bộ, đặc biệt là được tiếp cận chương trình song ngữ nên nhận thức của giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh đã được nâng lên rõ rệt.

- Đội ngũ cán bộ giáo viên trẻ, khoẻ, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao, yên tâm công tác, yêu nghề mến trẻ, có tinh thần đoàn kết nội bộ, đạt chuẩn về trình độ chuyên môn.

- Phụ huynh học sinh nhiệt tình khi tham gia Dự Án.

- Nội dung của Dự Án thiết thực phù hợp với nhận thức của giáo viên và học sinh.

- Sau khi được tham gia các lớp tập huấn của dự án tổ chức được các giảng viên truyền đạt kiến thức kinh nghiệm những công cụ hữu ích và kỹ thuật hiệu quả để giúp trẻ tập trung vào giờ học, và nhớ lâu hơn.

II. Khó khăn:

- 100% học sinh là đồng bào dân tộc thiểu số.

- Nhiều lớp trong Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ngám  là lớp ghép 2 trình đô, lớp học đông học sinh nên khó khăn trong truyền thụ kiến thức của Dự Án đến với trẻ.

- Địa bàn dân cư rộng hoạt động không tập trung nên các buổi sinh hoạt câu lạc bộ còn gặp nhiều khó khăn, chưa có địa điểm tổ chức riêng biệt.

- Các lớp học nằm rải rác ở các điểm bản cách xa nhau nên việc trao đổi kinh nghiệm trong giảng dạy giữa các giáo viên còn gặp khó khăn.

- Trang thiết bị đồ dùng đồ chơi còn thiếu nhất là đồ dùng của trẻ các lớp ghép và các lớp nhà trẻ.

- Việc sinh hoạt câu lạc bộ dành cho phụ huynh thường được sắp xếp vào cuối các buổi chiều, buổi tối nên còn hạn hẹp thiếu thốn về thời gian cho các buổi sinh hoạt.

D. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ:

- Dự án đầu tư xây dựng phòng học, nhà vệ sinh, khu rử tay riêng biệt cho học sinh ở trung tâm và 1 số điểm bản như Huổi Tao A, Háng Trợ.

- Bổ sung thêm đồ dùng trang thiết bị học liệu cho các lớp học và các câu lạc bộ.

- Dự án đầu tư thêm hàng rào ở bản Nậm Ngám B, tu sửa nền lớp học ở điểm trường Huổi Tao A.

Trên đây là báo cáo hoạt động của Ban quản lý Dự án “Môi trường học tập chất lượng và an toàn cho trẻ em dân tộc thiểu số” của Trường PTDTBT Tiểu học Nậm Ngám.

                                                                                                 

Người viết

 

 

 

 

 

Lò Văn Nam

Nậm Ngám, ngày 01 tháng 4 năm 2018

Người Duyệt

 

 

 

 

Đinh Văn Liễu

Bài viết liên quan