CÔNG TÁC TẬP HUẤN

Theo  số 33/TrT- PGDĐT của Phòng GD - ĐT Huyện Điện Biên Đông ngày 16/1/2018 . Từ ngày 19 - 21/1/2018 tại Trung tâm dạy nghề huyện Điên Biên Đông. Dự án " nâng cao chất lượng và bình đẳng trong tiếp cận với giáo dục cho trẻ em dân tộc thiểu số ở Việt Nam" do Tổ chức " Save The Children(SCI) tài trợ và  Phòng GD - ĐT huyện  Điện Biên Đông tổ chức tập huấn cho các giáo viên và nhân viên hỗ trợ 3 trường: Trường PTDT BT Tiểu học Nậm Ngám; Trường Tiểu học Mường Luân; Trường PTDT BT Tiểu học Chua Ta. Trong khóa tập huấn Dự án đã tập huấn cho các giáo viên và nhân viên hỗ trợ các hoạt động nhằm giúp học sinh dân tộc thiểu số nâng cao kĩ năng đọc, viết Tiếng việt.

Dưới đây là một số hình ảnh trong 3 ngày tập huấn