MÔI TRƯỜNG THÂN THIỆN

       Để tạo dựng môi trường thân thiện Thày và Trò cụm Huổi Tao A nói riêng và trường PTDTBT TH Nậm Ngám nói chung, các em học sinh vệ sinh môi trường sạch sẽ. Để tạo dựng cảnh quan môi trường Xanh -Sạch -Đẹp 

     Mỗi sáng đến trường các em đều tự giác vệ sinh trường lớp, mỗi giờ giải lao các em đều tích cực đọc Truyện,chăm sóc bồn hoa trồng rau.