MỤC TIÊU XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT Ở ĐIỂM TRƯỜNG HÁNG TRỢ

1.  Giúp học sinh phát huy tính sáng tạo, đưa ra ý tưởng về xây dựng môi trường giáo dục “Xanh-sạch-đẹp” nhằm thu hút, hấp dẫn học sinh cũng như đáp ứng tốt yêu cầu chung của nên giáo dục hiện nay; phục vụ cho học tập của mình;


2. Phát huy tính tích cực, chủ động, ý thức chung của học sinh về bảo vệ trường xanh, lớp sạch và môi trường luôn thoáng mát. Tạo điều kiện cho các em học và thực hành ngoài trời: tìm hiểu, quan sát môi trường sống của thực vật trong thiên nhiên để khắc sâu kiến thức và kĩ năng trong các môn học về các lĩnh vực khoa học tự nhiên và xã hội; Tham gia hoạt động ngoại khóa để biết và có ý thức bảo vệ, chăm sóc môi trường trường học và cộng đồng, có kĩ năng ươm, trồng và chăm sóc cây trong quá trình sinh trưởng, phát triển của cây … ; Biết yêu quý, trân trọng thành quả đã xây dựng được, có thái độ đối xử thân thiện với môi trường.


       3. Có tầm nhìn trước mắt và lâu dài nhằm tạo được sự chuyển biến tích cực về môi trường “Xanh-sạch-đẹp” trong trường học.


        4. Phát huy tác dụng và giữ gìn tốt môi trường của nhà trường, gia đình, cộng đồng làm tâm điểm của phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, xậy dựng trường đạt trường Xanh – Sạch – Đẹp”.


      5. Đối với GV – NV – HS:
          - GV – NV – HS cùng tham gia đặt tên cho cây và có ý thức bảo vệ, chăm sóc sóc cây của trường học mà bắt đầu là việc tham gia đóng góp cây xanh các loại, ươm, trồng và chăm sóc cây tại khu vực sân trường đã được phân công mỗi tuần ít nhất một lần. Đây là một trong những hoạt động tham gia bảo vệ môi trường đơn giản và trực quan, tạo điều kiện cho học sinh học đi đôi với hành.

 

Bài viết liên quan